HOE KUNT U UW GELD TERUG KRIJGEN

Allereerst dient u contact op te nemen met de contactlensspecialist en uw klacht(en) aan hem kenbaar te maken. Het kan zijn dat het nodig is dat u hiervoor een afspraak moet maken om langs te komen.

Als u na het bezoek aan de contactlensspecialist nog steeds niet helemaal tevreden bent, dient u het claimformulier in te vullen en dit, samen met de aankoop en de niet gebruikte contactlenzen in de verpakking, naar het aangegeven adres op te sturen.

Deze garantie ziet alleen toe op de kostprijs van de contactlenzen en niet de op de eventuele kosten van een consult, oogtest en/of lensmeting.

+Bekijk de volledige weergave van de voorwaarden.
Algemene voorwaarden
 1. Het claimformulier bevat instructies hoe deze garantie dient te worden geclaimd. Deze instructies zijn onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De 'Niet goed, geld terug-garantie' is enkel van toepassing op ACUVUE® contactlenzen.
 3. Per persoon kan slechts één claim worden ingediend. Alleen claims op het officiële claimformulier zullen in behandeling worden genomen.
 4. Alle terugbetalingen worden op uw opgegeven rekening gestort.
 5. Johnson & Johnson Medical B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een claim die verdwenen, vertraagd of beschadigd is geraakt tijdens verzending. Claimformulieren met onvolledige adresgegevens, alsmede onvolledige, beschadigde, onleesbare, gekopieerde claims zullen worden afgewezen. Bewijs van verzending geldt niet als bewijs voor ontvangst.
 6. Alle claims dienen te zijn vergezeld van de originele aankoopbon waarop het voldane aankoopbedrag van de contactlenzen staat vermeld. Enkel een pinbon is niet voldoende.
 7. Alle claims voor ACUVUE® contactlenzen dienen vergezeld te gaan van minimaal 75% van het aantal gekochte contactlenzen, in de originele en onbeschadigde blisters.
 8. Claims kunnen worden ingediend voor een maximum van 1 jaarvoorraad contactlenzen.
 9. Claims kunnen alleen in behandeling worden genomen nadat u uw contactlensspecialist heeft ingelicht over het feit dat u niet tevreden bent.
 10. Honoraria voor oogonderzoek of andere dienstverlening zijn niet inbegrepen in deze aanbieding, evenmin als kosten van contactlensvloeistoffen.
 11. Deze claim is alleen geldig voor aankopen waarbij ook een oogonderzoek, maximaal 1 jaar voor aankoop, via een gecertificeerde contactlensspecialist of optometrist in het land van aankopen is gedaan. De originele bon waarop dit vermeldt staat zal ook dient ook te worden opgestuurd.
 12. Uw wettelijke rechten blijven gegarandeerd.
 13. Uw gegevens worden vastgelegd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 14. Actie geldt uitsluitend voor alle inwoners van België.
 15. Organisator: Johnson & Johnson Vision Care, Computerweg 14, NL-3821 AB, Amersfoort.